KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a / 10a

02-566 Warszawa

 • tel.: +48 22 849 60 44
 • mob: 604 493  433
 • fax: +48 22 849 35 84
 • email: lotnictwo@ztw.pl


 

"XVII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI"

7 GRUDNIA 2023, WARSZAWA

Hotel Novotel Warszawa Airport

 

XVII Konferencja i Wystawa "LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI 2023" od lat organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. przy współpracy z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie, odbędzie się w dniu 7 grudnia br.  w Warszawie, Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1.

 

Konferencja "Lotnictwo Nowej Generacji" jest rozwinięciem organizowanej od 2008 roku przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Lotnisko”, której tematyka koncentrowała się głównie na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie.Konferencję „Lotnictwo Nowej Generacji” zalicza się do unikalnych w skali kraju wydarzeń integrujących środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego.

 

patroni

 

Konferencja stanowi również doskonałą okazję i warunki zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań, jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowego oraz kadrowego.

 

Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Sił Powietrznych RP w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej.

 

Kolejna już  XVII edycja konferencji stanowić będzie wyjątkową okazję do omówienia zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej oraz misji Sił Powietrznych w systemie bezpieczeństwa Państwa a także zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, infrastrukturalnych związanych z modernizacją i rozwojem Sił Powietrznych RP.

 

TEMATYKA TEGOROCZNEJ KONFERENCJI OBEJMOWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 

 • KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIETRZNEGO PAŃSTWA W WARUNKACH ZAGROŻEŃ MILITARNYCH I NIEMILITARNYCH          
 • ROZWÓJ SIŁ POWIETRZNYCH W PERSPEKTYWIE ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWEJ
 • INFRASTRUKTURA WOJSKOWYCH BAZ LOTNICZYCH I SYSTEMY OBSŁUGOWE NOWOCZESNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
 • LOTNICTWO ŚMIGŁOWCOWE SIŁ ZBROJNYCH RP I FORMACJI PODLEGŁYCH MSWiA
 • ROZWÓJ BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH W XXI WIEKU
 • CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY – PRZED PRZEŁOMEM
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ , KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO I BEZPIECZEŃSTWO CYWILNYCH PORTÓW LOTNICZYCH
 • LINIE I PORTY LOTNICZE, SEKTOR LOTNICTWA CYWILNEGO W EUROPIE
 • WYKORZYSTANIE KOSMOSU DLA POTRZEB CYWILNYCH. SATELITY I SYSTEMY ZOBRAZOWANIA SATELITARNEGO

 

 

DLA KOGO

Konferencja skierowana jest do:  przedstawicieli przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli Sił Zbrojnych, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni oraz wszystkich innych osób związanych z lotnictwem i jego sympatyków.   

Wśród uczestników konferencji będą (na bazie danych z lat 2017-2022) wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego, Inspektoratu Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, IATA, Polskich Linii Lotniczych LOT, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, EUROCONTROL, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce BARIP, Polskiego Klubu Lotniczego i Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Lotnicza Akademia Wojskowa zapraszają do udziału w "XVII Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Lotnictwo Nowej Generacji", która odbędzie się 7 grudnia br.

 

 

Aktualności

PATRONAT HONOROWY 2023

PARTNERZY KONFERENCJI 2023

ORGANIZATORZY 2023

PATRONAT MEDIALNY 2023