KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

 • tel.: +48 22 849 60 06
 • fax: +48 22 849 35 84
 • mob: 664 307 193
 • email: lotnictwo@ztw.pl

PARTNERZY KONFERENCJI LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI 2020

Grupa_WB_logoRGB

 

 

O KONFERENCJI

Zarząd Targów Warszawskich S.A. zaprasza na Międzynarodową Konferencję i Wystawę "Lotnictwo Nowej Generacji 2020 – strategie, technologie, rozwiązania”, która odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.

Konferencja i wystawa "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" jest rozwinięciem organizowanej od 2008 roku przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy  „Lotnisko”, której tematyka koncentrowała się głównie na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie.

Konferencję „Lotnictwo Nowej Generacji” zalicza się do unikalnych w skali kraju wydarzeń integrujących środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego. Konferencja stanowi również doskonałą okazję i warunki zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań, jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowego oraz kadrowego.

IV edycja Konferencji stanowić będzie wyjątkową okazję do prowadzenia otwartej i merytorycznej dyskusji ekspertów cywilnych i wojskowych, nad przebiegiem trwającego już procesu modernizacji Sił Powietrznych SZ RP, w tym planów zakupu nowoczesnych platform lotniczych predysponowanych do działań w warunkach sieciocentrycznego pola walki. Obszarem dyskusji uczestników będzie również ocena możliwości implementacji nowoczesnych technologii dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz nakreślenie perspektywicznych kierunków rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce. W czasie konferencji zostaną również przeanalizowane ewentualne korzyści dla polskiej gospodarki, wynikające z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w projekty związane z rozwojem lotnictwa cywilnego i modernizacją lotnictwa wojskowego. Tak szerokie podejście do zagadnień modernizacji Sił Powietrznych SZ RP i rozwoju lotnictwa cywilnego wynika z potrzeby szeroko rozumianej integracji różnych środowisk przemysłowych.

CELE KONFERENCJI

 1. Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych, organizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju cywilnego sektora transportu lotniczego i lotnictwa wojskowego SZRP w XXI wieku.
 2. Popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez: kształtowanie kapitału społecznego na rzecz bezpieczeństwa powietrznego oraz wzmocnienia relacji między rozwojem regionalnym kraju, a polityką obronną kraju.

TEMATYKA

W celu ukierunkowania debaty naukowej w ramach Konferencji zostały określone główne obszary tematyczne:

 • polityka rozwoju innowacyjnych rozwiązań w transporcie lotniczym
 • podstawy rozwoju sektora lotniczo-kosmicznego w Polsce
 • bezpieczeństwo cybernetyczne w lotnictwie cywilnym
 • perspektywy rozwoju systemów ochrony infrastruktury lotniczej
 • czynnik ludzki w lotnictwie
 • praca w sektorze lotniczym a konkurencyjność i potrzeby rynku
 • bezzałogowe systemy powietrzne – perspektywa rozwoju
 • badania i technologie w obszarze bezpieczeństwa lotniczego
 • nowe rozwiązania dla Sił Powietrznych i Lotnictwa Wojsk Lądowych SZ RP
 • nowoczesne technologie dla lotnictwa cywilnego
 • polski przemysł lotniczy i jego zaplecze naukowe
 • safety and security w lotnictwie cywilnym

DLA KOGO

Konferencja skierowana jest do:  przedstawicieli przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, naukowców, młodych adeptów nauki, przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich innych osób związanych z lotnictwem i jego sympatyków.   

Wśród uczestników konferencji będą (na bazie danych z lat 2017-2019) wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Inspektoratu Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, IATA, Polskich Linii Lotniczych LOT, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, EUROCONTROL, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce BARIP, Polskiego Klubu Lotniczego i Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwa - uczestnictwo w konferencji -1.200 PLN + VAT - cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch i poczęstunek kawowy w dniu konferencji

Język konferencyjny: polski, angielski

Więcej informacji: Kama Milewska- tel. 664 307 193, 22 849 60 06, e-mail:milewska@ztw.pl

 

 

Aktualności

Partnerzy

Partnerzy Konferencji 2020

Patronat Branżowy 2020

Patronat Medialny 2020